निक्षेप योजनाहरु / Deposit Schemes

 विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक वित्तिय वातावरणमा निक्षेपकर्तालाई आकर्षक ब्याजदर प्रदान गरि निम्न अनुसारका योजनाहरु लागू गरिएको छ ।   

खाताको विवरण

रकम

ब्याजदर

खाताको प्रकार

साधारण बचत

५००/-

७%

मासिक न्यूनतम मौज्दातमा

गृहिणी/बृद्ध बचत

५,०००/-

८.५ %

दैनिक मौज्दातमा

जम्बो बचत

१५,०००/-

९.५ %

दैनिक मौज्दातमा

स्मार्ट बचत

१,०००/-

६.५ %

दैनिक मौज्दातमा

व्यापार धमाका बचत / Business Super Saving

यो बचत योजनामा शुरुको मौज्दात राखी खाता सञ्चालन गरी दैनिक किस्ता ३६५ दिनसम्म अनिवार्य बचत गरे पश्चात एक्मुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ।

शुरुको मौज्दात

शुरु मौज्दात पछि (३६५ दिन) बचत

शुरु मौज्दात बिना(३६५ दिन) बचत

एक्मुष्ठ भुक्तानी

१,०००/-

१००/-

१०५/-

४०,०००/-

२,०००/-

२००/-

२१०/-

८०,०००/-

५,०००/-

५००/-

५१५/-

२,००,०००/-

१०,०००/-

१,०००/-

१,०३०/-

४,००,०००/-

        –

          –

१८००/-

७,००,०००/-

बाल उज्ज्वल भविष्य बचत / Child Bright Future Saving

यो बचत बालबालिकाका लागि लक्षित गरिएको ५ वर्ष अनिवार्य बचत योजना हो। यस योजना अन्तर्गत मासिक रुपमा तोकिएको रकम अनिवार्य बचत गर्नुपर्ने छ। अन्यथा तोकिएको स्कीम उपलब्ध गराउन संस्था वाध्य हुनेछैन।   

मासिक बचत

जन्मदिनमा नगत उपहार

एकमुष्ठ भुक्तानी

१०, ४००/-

६,५००/-

८,००,०००/-

७,८००/-

४,०००/-

६,००,०००/-

६,५००/-

३,०००/-

५,००,०००/-

५,२००/-

२,५००/-

४,००,०००/-

२,६००/-

१,२००/-

२,००,०००/-

१,३००/-

५००/-

१,००,०००/-

६५०/-

२५०/-

५०,०००/-

सुपर पेन्सन बचत / Super Pension Saving 

यो योजना विशेष गरी बुढेसकालमा आत्मनिर्भरताका लागि लक्षित गरिएको ५ वर्ष अनिवार्य बचत योजना हो। यस अन्तर्गत मासिक रुपमा तोकिएको रकम अनिवार्य रुपले बचत गर्नुपर्ने छ। अन्यथा तोकिएको स्कीम उपलब्ध गराउन संस्था वाध्य हुनेछैन।  

मासिक बचत

दशैंमा नगत उपहार

एकमुष्ठ भुक्तानी

१०, ४००/-

६,५००/-

८,००,०००/-

७,८००/-

४,०००/-

६,००,०००/-

६,५००/-

३,०००/-

५,००,०००/-

५,२००/-

२,५००/-

४,००,०००/-

२,६००/-

१,२००/-

२,००,०००/-

१,३००/-

५००/-

१,००,०००/-

६५०/-

२५०/-

५०,०००/-

सुनौलो भविष्य बचत / Golden Future Saving 

यस योजना अन्तर्गत ३० महिनासम्म तोकिएको रकम अनिवार्य बचत गरे वापत निम्न अनुसार भुक्तानी दिइनेछ।

 

मासिक बचत

नयाँ वर्षमा नगद उपहार

एकमुष्ठ भुक्तानी

६,०००/-

३,०००/-

२,००,०००/-

२,५००/-

१,२००/-

८५,०००/-

१,२५०/-

५००/-

४२,५००/-

६२५/-

२५०/-

२१,२५०/-

भविष्य सुनिश्चित बचत / Future Secure Saving

यस योजना अन्तर्गत सदस्यहरुले निश्चित रकम निश्चित अवधिको लागि बचत गर्न सक्नेछन्।

 

अविधि

त्रैमासिक

अर्धवर्षिक

वार्षिक

एकमुष्ठ

६ महिना

९%

­          –

          –

१०%

१ वर्ष

९.५%

१०%

          –

१२%

२ वर्ष

१०%

१०.५%

१२%

१३%

३ वर्ष

११.५%

१२%

१३%

१४%

जीवन अमृत बचत / Jeevan Amrit Saving

यस खातामा मासिक रुपमा ३ वर्षसम्म अनिवार्य बचत गरे वापत तल उल्लेखित बमोजिमको सुबिधा पाइनेछ साथै अवधि समाप्प्ति पछि उल्लेखित रकम एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ। खाता अवधि भित्र असामयिक निधन भएमा दोब्बर बीमा रकम भुक्तानी गरिनुको साथै बचत रकम पनि फिर्ता गरिने छ। समय अवधि समाप्ति पछि उल्लेखित रकम एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ।

                                                                                                                                                                                                     *शर्तहरु लागू हुनेछन्।

 

मासिक बचत उपहार कालगतिबाट मृत्यु दुर्घटनाबाट मृत्यु एकमुष्ठ भुक्तानी
१,२००/- २५०/- ५०,०००/- १,००,०००/- ५०,०००/-
२,४००/- ५५०/- १,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/-
३,६००/- ९००/- १,५०,०००/- ३,००,०००/- १,५०,०००/-
४,८००/- १,३००/- २,००,०००/- ४,००,०००/- २,००,०००/-
६,०००/- १,७५०/- २,५०,०००/- ५,००,०००/- २,५०,०००/-
७,२००/- २,२५०/- ३,००,०००/- ६,००,०००/- ३,००,०००/-
८,४००/- २,८००/- ३,५०,०००/- ७,००,०००/- ३,५०,०००/-
९,६००/- ३,४००/- ४,००,०००/- ८,००,०००/- ४,००,०००/-
१०,८००/- ४,०५०/- ४,५०,०००/- ९,००,०००/- ४,५०,०००/-
१२,०००/- ५,०००/- ५,००,०००/- १०,००,०००/- ५,००,०००/-

(नोट: -यस बचत खातामा ३ महिनाको किस्ता बुझाइ सकेपछि मात्र बीमा सुविधा प्राप्त हुनेछ साथै खातावालाको असामयिक निधन भएमा वीमा गर्दा लागेको शुल्क कटाएर मात्र भुक्तानी गरिनेछ। १८ वर्षदेखि ५० वर्ष उमेरसम्मकोले मात्र यो खाता संचालन गर्न पाउने छन्।
(उपरोक्त सम्पूर्ण सुविधाहरु शेयर सदस्यहरुको हकमा मात्र लागू हुनेछ।)

                                                                                                                                                                                                            *शर्तहरु लागू हुनेछन्।

आवधिक बचत/Periodic Savings

क्रमिक रुपमा बचत गरिने यस योजना अन्तर्गत दैनिक / साप्ताहिक / मासिक रुपमा निश्चित अवधिका लागि बचत गरे पश्चात साँवा तथा ब्याज एकमुष्ठ रुपमा भुक्तानी गरिने छ।

 

६ महिना

१ वर्ष

२ वर्ष

३ वर्ष

८%

१०%

११%

१२%

कर्जा लगानी/ Loan

संस्थाले सहकारीको सिद्धान्त मूल्य, मान्यता प्रचलित ऐन, नियम, कानुनको मर्म र भावना अनुरुप आफ्ना सदस्यहरुको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिको लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ।  संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको कम्तिमा ३ महिना पश्चात  मात्र सदस्यहरुले कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

कर्जा शिर्षक

ब्याजदर (वार्षिक )

उद्यमी कर्जा 

१६ %

व्यापारिक कर्जा 

१६ %

शैक्षिक कर्जा

१६%

भवन  निर्माण कर्जा 

१६ %

हायर पर्चेज कर्जा

१६ %

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound